De clubavonden beginnen om 20 uur.
Het informele gedeelte, voor de gezelligheid maar ook informatief bedoeld, begint om 19.30 uur, het moment dat de zaal open gaat.

 

Ma 10 jan.
Ledenvergadering i.v. m de afgelaste avond van 20 december 2010
Foto van de maand

Ma 24 jan.
Portretfotografie onder leiding van Huub Oostveen en Co van Kesteren
Statief meenemen!
Voor deelname i.v.m. de inzending van de fotobond: je foto op stick meenemen.

Za 29 jan.
Winter club tocht
Coordinator: Jan de Rijk

Ma 7 febr
Foto van de maand
Presentatie en bespreking foto’s portretavond
van 24 januari, ieder neemt 3 foto’s in passé partout mee
Demonstratie beamer
Als er tijd over is passé partout snijden.

Ma 21 febr
Selectie van de 2 series foto’s: “Lucht”
voor Nivon regio,
Coordinatoren : Huub Oostveen en Albert Sesink.
Foto’s zijn al ingeleverd.
Via de beamer vragen rondom fotobewerking bespreken.

Ma 7 mrt
Nacht (avond) fotografie Utrecht (extra avond)
“Trajectum Lumen” coördinator : ’s Jean Rensing : is niet doorgegaan

Ma 14 mrt
Passe partout snijden voor wie wil met het grote apparaat of eigen apparaat

Ma 21 maart
Foto van de maand
Table top en portret
onder leiding van Dingeman Korf en Huub Oostveen en Co van Kesteren

 

 

Za 26 maart
Nivon regiodag
in Krommenie, Zaanstreek
Hieraan doen mee: Utrecht, Zaanstad, Aalsmeer ( Dit zijn fotoclubs die bij het Nivon zijn aangesloten. Deze dag wordt dit jaar in Krommenie gehouden.
Iedere club neemt dan een clubinzending mee: 5 foto’s die betrekking hebben op “Lucht”. Deze foto’s gaan we met elkaar jureren. Tevens neemt iedere fotograaf maximaal 5 foto’s mee ter bespreking in passé- partout.

Ma 4 april
Foto van de maand
Terugblik Nivon Regio dag te Krommenie.

Tonny presenteert via de beamer de foto's van haar vakantie: "Carnaval in Venetie".

Zaterdag 16 april
Lenteclubtocht
Coordinator: Ton Verweij

Ma 18 april
Ieder neemt een foto uit de krant mee
die hij zelf goed of slecht vindt ter bespreking

Presentatie table top/portretfotografie van 21 maart j.l.

Ma 2 mei
Avondfotografie
onder leiding van Dingeman Korf

Vertrek 20.15 uur vanaf het Nivongebouw.

Ma 16 Mei
Foto van de maand

Werkavond onder leiding van Mia van Erp en Emmy Miltenburg

Ma 30 mei
Bespreken van de foto’s: “De verrekijker”

V A K A N T I E

Ma 19 sept
Foto van de maand
Vertellen van eigen vakantie herinneringen
,
3 foto’s per persoon en met de beamer.
Coordinator: Fenny Kuyvenhoven.

Ma 3 okt.
Rondzend collectie van de bond.
Coördinator: Albert Sesink

Ma 17 okt.
Maak foto’s in je eigen omgeving, onderwerp vrij
Maximaal 3 foto’s per persoon, presentatie via de beamer.
Coordinator: ’s Jean Rensing.

Ma 31 okt.
Foto van de maand
Presentatie foto’s van de clubtochten
Maximaal 3 foto’s per persoon. (beamer)
Coordinator: Mia van Erp

 

Za 5 nov.
Herfstclubtocht
Coordinator: Els Neijman

 

Ma 14 nov.
Foto van de maand
Presentatie en bespreking foto werkgroepen
.
Maximaal 3 foto’s per persoon. (beamer)
Coördinatie: door de werkgroepen zelf.

 

Ma 28 nov.
Wie wordt de winnaar van de Gouden Clack 2011?
Thema : “Rondingen
” Ieder neemt max. 3 foto's mee.

Ma 12 dec.
Foto van de maand

Voorselectie Nivon-regio-wedstrijd 2012
Groepsinzending in kleur met als thema "Rondingen" , ieder neemt 3 foto's mee.

Coordinatoren: Huub , Albert en Kees.

 

Ma 19 dec.
Ledenvergadering.

Als je bij een van deze activiteiten niet aanwezig kunt zijn, graag afmelden bij een van de bestuursleden. Wil je informatie over deze avond , neem dan contact op met een mede clublid.

Clubtochten:
Wintertocht: 29 januari
Voorjaarstocht: 16 april

Deze clubtochten gaan in principe altijd door, tijd en vertrekpunt afspreken met de coördinator even als het meerijden met elkaar.

Werkgroep: architectuur:
Woensdag 16 maart en woensdag 12 oktober
Coördinator: Kees du Gardijn

Werkgroep: portret en model:
Nog nader vast te stellen.

Het lidmaatschap.
Het lidmaatschap staat open voor ieder geinteresseerde amateur fotogra(a)f(e) in Utrecht en omliggende plaatsen.
We verwachten van onze ( nieuwe) clubleden:
Deelnemen aan de foto van de maand.
Deelnemen aan de foto expositie in wissellijsten ( 5 foto’s ) een keer per jaar.
Deelnemen aan de jaarlijkse clubwedstrijd( Gouden Clack)
Deelnemen aan thema avonden: bv maak foto’s in je eigen omgeving.
Meedraaien aan de keukendienst ( 1 a 2 x per jaar).

Vrijblijvend:
Clubtochten, Regio Nivon wedstrijd, fotobond wedstrijd en werkgroepen.
Verder zoveel mogelijk deelnemen aan het programma, fotowerk leveren, zich betrokken voelen bij de fotoclub. Er wordt geen fotoshop cursus gegeven. Men moet in het bezit zijn van een computer.


De contributie bedraagt: lidmaatschap van het NIVON, zie: www.nivon.nl
De fotoclub is een onderdeel van het Nivon.
Aanmelden kan het hele jaar; opzeggen moet voor 1 december.
Voor de koffie en thee; 10 Euro, dit overmaken voor 20 Januari op Ing bank:
Nummer: 7871953 t.n.v. Penningmeester Nivon-fotogroep federatie Utrecht.
Reiskosten:
Als iemand meerijdt met een ander betaalt hij een vergoeding van 0,07Eurocent per km aan de chauffeur.
Gaan er meer auto’s mee en zijn er oneven aantal personen, dan wordt de vergoeding gedeeld.