Handleiding Foto's Anders bespreken

 

 

De gespreksleider zet 1 foto op het bord en vraagt iemand uit de groep om naar voren te komen.

Aan deze persoon worden een aantal vragen gesteld:

 

1. - wat zie je op de foto?

- wat is het onderwerp?

- wat doet de foto je? (sfeer, emotie enz)

- wat wil de maker ons laten zien?

 

2. Kun je iets zeggen over:

 

- licht

- compositie

- kleuren

- bewerkt

- het juiste moment? (actie)

- scherpte

 

Hierna vraagt de gespreksleider aan de groep of er nog opmerkingen

en/of vragen zijn.

Daarna vraagt hij de maker om naar voren te komen en eventueel een toelichting

te geven, of hij tevreden is met zijn foto,

en of hij, na alle opmerkingen,

misschien iets zou willen veranderen.

 

Aandachtspunten:

 

- afstand houden v.d. foto

- gespreksleider en maker zijn kwetsbaar

- niet te snel met een oordeel komen

- niet terugvallen en verzanden in de techniek

 

Tonny Rosbergen.

December 2009

Workshop Fotobond

Apeldoorn.