Algemene afspraken fotoclub Nivon FWG Utrecht

 1. Foto van de maand
  Na de presentatie op de clubavond de foto binnen drie dagen mailen naar de webbeheerder. De winnaar moet daarbij aangeven dat hij/zij de winnaar is.
 2. Expositie 5 foto’s
  In het weekend voorafgaande aan de clubavond moeten de 5 foto’s gemaild worden naar de webbeheerder. Hij/zij zal ze op de site plaatsen en de clubleden kunnen zelf bepalen of ze de foto’s van te voren bekijken.
 3. Kettingfoto’s
  De foto’s moeten aangeleverd worden volgens de richtlijhen die aangegeven worden door de coordinator.
  De coordinator draagt zorg voor de algehele continuïteit van de kettingfoto’s tot en met de avond van de presenbtatie.
 4. Thema Gouden Clack
  Degene die gedurende het jaar de meeste punten heeft gekregen met de fotos van de maand wordt winnaar van de Gouden Clack..
 5. Aanlevering foto’s
  Er mogen NIET meer foto’s worden aangeleverd dan is aangegeven.
  De foto’s moeten worden aangeleverd in passe partout of USB-stick. Dit staat aangegeven in het programma.
 6. Selectie foto’s voor wedstrijden
  Deze selectie wordt gedaan door de kwaliteitscommissie die bestaat uit 3 personen.
 7. Clubtochten
  De coördinator van de clubtochten kiest zelf het onderwerp. De coördinator kan met een groepje op pad gaan maar de clubleden kunnen ook individueel op pad gaan in de aangegeven periode.
 8. Reiskosten:
  Gaan er meer auto’s mee en zijn er oneven aantal personen, dan wordt de vergoeding gedeeld.
  Als iemand meerijdt met een ander betaalt hij een vergoeding van €0,07 per km aan de chauffeur.