De clubavonden beginnen om 20.00 uur.
Het informele gedeelte is voor de gezelligheid maar ook informatief bedoeld en begint om 19.30 uur, het moment waarop de zaal open gaat.

Ma 9 jan

Nieuwjaarsborrel
Foto van de maand
Bekendmaking clubtocht 28 jan
Bekendmaking 2 PR personen

Ma 23 jan

Ieder neemt een foto uit de krant of tijdschrift mee ter bespreking. Coordinator: Jan de Rijk
Werkavond: ‘omgaan’ met je fototoestel.
Voorbespreking van foto’s maken: “beweging” en “onherkenbaar”

Za 28 jan

1e clubtocht
Coördinator: Albert

Ma 6 februari

Foto van de maand
Toelichting Ketting fotografie door Mia
Discussie: “Waarom ben ik lid van de fotoclub, welke verwachtingen heb ik”
Coordinatie: ’s Jean Rensing
Ieder neemt 2 fototo's mee t.b.v de Bondsfotowedstrijd.

 

Ma 20 februari

Presentatie foto’s “beweging” per beamer, onbeperkt aantal foto’s.
Rondzend collectie van de bond
Coördinator: Anna Schneider

Emmy zet de foto's op haar laptop die uitgezocht zijn voor de bondsfotowedstrijd, (dus stick met foto meenemen).

Ma 5 maart

Foto van de maand

Gastspreker Kees Geevers, architect:

Hij is verbonden aan de hogeschool als docent onderzoeker cultuurhistorie en ontwerpen.

 

Zaterdag 17 maart

Nivon regio dag met fotoclub Zaanstad
Start 10.30 tot ongeveer 15.30 uur.
Ieder neemt max 5 foto’s kleur of zwart/wit ( in passe-partout). Vrij werk zonder thema, foto formaat is vrij.
Groepsinzending van 5 foto’s in passe-partout van 40x50 thema: “Rondingen”

Ma 19 maart

Serie foto's van Albert Sesink via beamer.

Ma 2 april

Foto van de maand
Presentatie foto’s “onherkenbaar” per beamer

Ma 16 april

A.L.V. van het Nivon aanvang 19.30 uur.

Dinsdag 17 april

FC Zwijndrecht komt bij ons op bezoek en laten hun fotowerk zien.

Ma 14 mei

Foto van de maand
Serie foto’s van Fenny via beamer------------------ Vakantie ------------------Ma 17 september

Foto van de maand in passe-partout.
Mijn vijf mooiste vakantiefoto’s via beamer

Ma 1 oktober

Presentatie ‘fly-over ‘ op het 24 okt plein te Utrecht via beamer
Presentatie foto’s portretgroep, coördinator Albert


Ma 15 oktober

Maak foto’s in je omgeving
Presentatie: met de beamer
Coördinator: Els Nijman

Ma 29 oktober

Foto van de maand
Presentatie en bespreking van de foto’s van de clubtocht met de beamer


Ma 12 november

Presentatie en bespreking foto werkgroepen met de beamer
Coördinator: werkgroepen zelf


Ma 26 november

Foto van de maand
Presentatie van de kettingfoto’s in passe partout
Coordinator: Mia van Erp

Ma 10 december

Foto van de maand
Wie wordt de winnaar van de Gouden Clack 2012?
Thema: hoofddeksel

Ma 17 december

Ledenvergadering + borrelAls je bij een van deze activiteiten niet aanwezig kunt zijn, graag afmelden bij een van de bestuursleden. Wil je informatie over deze avond , neem dan contact op met een mede clublid.


ACTIVITEITENAGENDA van de AFDELING:

Fotobond Utrecht-‘t Gooi in 2012
Activiteit inleveren bespreking/bijeenkomst

Algemene Leden Vergadering (ALV)------8 februari 2012
Extra activiteit bij de ALV -----------------8 februari 2012
Presentatie de Verdieping------------------21 maart 2012
Serie van 5 met samenhang -------7 maart - 4 april 2012
Mijn Beste Foto -----------19 september - 10 oktober 2012
De Beste Club ------------ 14 november - 12december2012

Voor alle informatie: www.fotobond-utrechtgooi.nlClubtocht:

Coordinator: Albert (Za 28 januari)

Deze clubtochten gaan in principe altijd door, tijd en vertrekpunt afspreken met de coördinator even als het meerijden met elkaar.

 

Werkgroep: stadsfotografie

Coördinator: Kees

Werkgroep: portretfotografie

Coördinator: Albert


Het lidmaatschap.

Het lidmaatschap staat open voor ieder geïnteresseerde amateur fotogra(a)f(e) in Utrecht en omliggende plaatsen.

We verwachten van onze clubleden:

• Deelnemen aan de foto van de maand.
• Deelnemen aan de foto expositie in wissellijsten (5 foto’s) 1x per jaar.
• Deelnemen aan de jaarlijkse clubwedstrijd( Gouden Clack)
• Deelnemen aan thema avonden: bv maak foto’s in je eigen omgeving.
• Meedraaien aan de keukendienst (1 à 2 x per jaar).

Vrijblijvend:

Clubtochten, Regio Nivon wedstrijd, fotobond wedstrijd en werkgroepen.
Verder zoveel mogelijk deelnemen aan het programma, fotowerk leveren, zich betrokken voelen bij de fotoclub. Er wordt geen fotoshop cursus gegeven. Men moet in het bezit zijn van een computer.


De contributie bedraagt: lidmaatschap van het NIVON, zie: www.nivon.nl

De fotoclub is een onderdeel van het Nivon.
Aanmelden kan het hele jaar; opzeggen moet voor 1 december.

Reiskosten:

Als iemand meerijdt met een ander betaalt hij een vergoeding van 0,07Eurocent per km aan de chauffeur.
Gaan er meer auto’s mee en zijn er oneven aantal personen, dan wordt de vergoeding gedeeld.